top of page

A "Lesson" is not only found in textbooks

อัปเดตเมื่อ 15 มิ.ย. 2566


“ตำราเรียน” ที่ไม่ได้มีแค่ในหนังสือ-

“เรียนหนังสือแบบไหน ไม่เห็นมีหนังสือ”


คำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อยที่นี่ ในวันที่พ่อแม่ยังมีภาพจำของคำว่า

“เรียนหนังสือ”


“โลกเปลี่ยนเร็วมาก” เห็นชัด และเห็นจริง ไม่ใช่แค่ในทางวิทยาศาสตร์

แต่รวมถึงเรื่องของรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลง

อาจไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของ “หนังสือ” เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

เพราะกระบวนการผลิตที่ยังต้องใช้เวลา กว่าจะได้มา แวบเดียวผ่านไป

ก็กลายเป็น “เรื่องเก่า” แล้ว ข้อมูลความรู้บนโลกที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา

แทบทุกนาที “ตำราเรียนที่เชื่อถือได้ และอัพเดทไวที่สุด”

จึงเป็นตำราเรียนที่เหมาะที่สุดที่จะใช้กับการเรียนรู้สู่การเป็น

“พลเมืองโลกในอนาคต”


“ตำราออนไลน์ ตำรากระดาษ A4” จึงไม่ใช่เรื่องด้อยค่า เพราะทั้งหมด

ผ่านการคิด ประมวลผล เลือกใช้ บรรจุลงในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

พร้อมอัพเดทสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโลกปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงที่ทันท่วงที

ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย และวันเวลา

มีคุณค่าและมูลค่าสูงกว่าที่คิด เพราะคำว่า “นานาชาติ” ต้องสอดคล้อง

เหมาะสม กับเยาวชนทุกประเทศทั่วโลก


วันนี้...สิ่งที่เด็กๆ ต้องรู้ มิใช่เพียงความรู้ที่ว่า “เราเป็นมาอย่างไร?”

ที่ไม่ต้องอาศัยความไว ตำราก็บันทึกไว้แล้ว แต่เขาต้องรู้เท่าทันตัวเอง

เพื่อให้เท่าทันโลกที่หมุนไวเช่นกัน เขาต้องรู้ให้หมด

ทั้งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ กำลังเผชิญอยู่ และสิ่งที่จะเกิดในอนาคต


เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือ...การใช้ชีวิตได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว

กันกับโลก...ให้ได้ เพราะตำราใดๆ ก็ให้คำตอบไม่ได้ ถ้าเขาไม่เข้าใจ...

“ที่มาของตัวเอง...ตัวเองในวันนี้...และมองเห็นตัวเองในอนาคต”


A "Lesson" is not only found in textbooks. We often hear parents saying, "What kind of book? There is no book!" because they still have the image of a big pile of books for "learning" in their minds.


The world is changing rapidly, not only scientifically but also in terms of lifestyle. Not all these changes are recorded in textbooks because the book publishing process takes time. By the time the book is finished, the story could be considered "old news." Hence, information and knowledge occur freshly all the time, almost every minute. The most reliable and up-to-date book would be the most suitable for the learner who will be "the future global citizen."


Online textbooks or A4 paper textbooks are not inferior. They are valuable because they have passed the system of thinking, processing, selecting, and including it into the curriculum, taking into consideration the current world situation. Timely changes are accurate and fit into the curriculum, which is suitable for the student's age range and learning period. It is highly valuable and more valued than we thought. And because the word "International" must get along and be appropriate for the youth in all countries around the world.


Nowadays, what children need to know is not only the knowledge of "How were we?" which does not require sensitivity, but also self-awareness to keep up with the fast-paced world. The knowledge recorded in the past is not enough. They need to know the current situation while the world is changing rapidly. They have to know all aspects from history, current situation, and future prediction. This is for the most important goal, which is they are able to live in harmony with the world. No book can provide the answer if they do not understand the origin of themselves, who they are today and how they see themselves in the future.


...........................................................................................................Visit our school campus at 789 Rajuthit Road Hatyai Songkhla

Contact Number: 074 252111.

Email: info@southerninter.ac.th0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page